Terapi

Vi kan alle løbe ind i problemer eller situationer, som kan forekomme uløselige eller fastlåste. Når det sker, kan det være en fordel at få professionel hjælp fra en psykolog.

Jeg tilbyder samtaleforløb til både unge, voksne, ældre og gamle, og til enkeltpersoner, par og familier. 

-        Jeg tager altid udgangspunkt i din fortælling og din forståelse af situationen,
    og vi arbejder sammen ud fra dine oplevelser

-         Den, du er, og dine ønsker og behov, vil være afgørende for min måde at arbejde på

-         Det er vigtigt for mig at skabe et rum, hvor du kan føle dig tryg og være dig selv

-         Det er væsentligt for mig at møde dig med åbenhed, anerkendelse og respekt
 

Jeg har erfaring og viden omkring følgende temaer og kan tilbyde samtaleforløb om:

-         Angst

-         Arbejdsrelaterede problemer

-         Depression

-         Dødstanker

-         Identitet

-         Livsfaser og livskriser

-         Samlivsproblemer

-         Seksuelle overgreb

-         Selvmordstanker

-         Selvværd og selvudvikling

-         Senfølger af seksuelle overgreb

-         Sorg i forbindelse med tab

-         Stress

-         Traumatiske oplevelser

-         Vold mod partner
 

Jeg har tavshedspligt og underlagt Dansk Psykolog Forenings etiske regelsæt.

Med baggrund i min teologiske uddannelse kan jeg også tilbyde samtaler om følgende temaer:

-          Religiøsitet

-          Sjælesorg

-         Tro og tvivl

Psykolog Preben Svoldgaard Larsen ♦ Ørnevej 3 Marielyst 4873 Væggerløse
telefon +45 50 72 42 70 ♦ mail preben.svoldgaard@gadsboell.eu ♦ CVR-nr. 28450745