Medlem af Dansk Psykolog Forening

Eksistenspsykologien

Mit teoretiske ståsted er den eksistentielle psykologi. Den har sit historiske udgangspunkt hos Søren Kierkegaard og hans filosofiske tænkning omkring det at være et menneske, som er sat i verden med en fri vilje. Det er menneskets eget ansvar at få det rigtige ud af livet.  Den eksistentielle psykologi kredser om livets grundvilkår og beskæftiger sig med temaer som livets alvor, ansvar, ensomhed, kærlighed, og død.

Den eksistentielle tilgang tager udgangspunkt i en kortlægning af din livssituation, en såkaldt fænomenologisk analyse, som er i stand til at udpege dine symptomer på f.eks. angst, depression, stress, traumer eller andre problemer. Årsagen til disse symptomer skal ofte findes i en forkert livsførelse, og løsningen fremkommer ved at opnå indsigt i, erkendelse af og forståelse for denne situation og handle i overensstemmelse med denne indsigt.

Det er ikke diagnoser, som er i centrum, men indsigt i selve livet og meningen med det.  Målet er at styrke klientens livsmod.

Andre terapiformer

Jeg tager altid udgangspunkt i din situation og tilrettelægger det terapeutiske forløb efter dit behov og min vurdering.

Derfor kan det i visse tilfælde give god mening at anvende andre terapiformer. Jeg arbejder også med kognitiv adfærdsterapi og psykodynamisk metode.

Psykolog Preben Svoldgaard ♦ Ørnevej 3 Marielyst 4873 Væggerløse
telefon +45 50 72 42 70 ♦ mail preben.svoldgaard@gadsboell.eu ♦ CVR-nr. 28450745