Om mig

Jeg er f. 1943, og uddannet som psykolog fra Københavns Pædagogiske Universitet i 2004. Autoriseret som psykolog af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2012. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg er under videreuddannelse som specialist i psykoterapi under Dansk Psykolog Forening og forventer at blive færdig i 2018. I den forbindelse modtager jeg løbende supervision på mine terapeutiske samtaleforløb.

Jeg deltager jævnligt i kurser i forbindelse med min videreuddannelse og  med henblik på at udvikle nye terapiformer.
Dansk Psykolog Forenings logo1


 Medlem af 
Dansk Psykolog Forening

Jeg har arbejdet som privatpraktiserende psykolog på deltid dels i København fra 2004 i Byens Psykologer og dels i Nuuk i Grønland fra 2010 ved siden af min ansættelse som teolog og psykolog i det offentlige system.  

Jeg har flere års erfaring og viden indenfor psykiatrien. Siden 2010 har jeg været ansat som klinisk psykolog på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk i Grønland på Psykiatrisk Afd. A 1, hvor jeg har arbejdet med indlagte voksne grønlandske psykiatriske patienter såvel i den lukkede som i den åbne afdeling.

Jeg har også erfaring med ambulante voksne danske og grønlandske patienter med lettere til moderate angst- og depressionssymptomer. Jeg interesserer mig især for selvmordstruede patienter og har indhentet megen viden, erfaring og forståelse for denne specielle problematik og deres pårørende.

Jeg er ligeledes optaget af voldsforebyggelse og alternativer til vold mod partner. Jeg er psykologfaglig koordinator i et pilotprojekt, som Departementet for ligestilling og sociale anliggender under Grønlands Selvstyre har etableret i 2016 – 2017. www.alliaq.gl

Jeg er oprindelig teolog (cand. theol.) af uddannelse i 1971 og senere magister (cand. mag.) i 1982, begge fra Københavns Universitet, og har i en lang årrække fungeret som sognepræst og som gymnasie- og universitetslærer (Se mit CV).

Psykolog Preben Svoldgaard Larsen ♦ Ørnevej 3 Marielyst 4873 Væggerløse
telefon +45 50 72 42 70 ♦ mail preben.svoldgaard@gadsboell.eu ♦ CVR-nr. 28450745