Medlem af Dansk Psykolog Forening

Lidt om Psykologen Preben Svoldgaard 

Jeg er uddannet som psykolog fra Københavns Pædagogiske Universitet i 2004. Autoriseret som psykolog af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2012. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg er under videreuddannelse som specialist i psykoterapi under Dansk Psykolog Forening og i den forbindelse modtager jeg løbende supervision på mine terapeutiske samtaleforløb.

Jeg deltager jævnligt i kurser i forbindelse med min videreuddannelse og  med henblik på at udvikle nye terapiformer.

Jeg har arbejdet som privatpraktiserende psykolog på deltid dels i København fra 2004 i Byens Psykologer og dels i Nuuk i Grønland fra 2010 ved siden af min ansættelse som teolog og psykolog i det offentlige system.  

Jeg har flere års erfaring og viden indenfor psykiatrien. Siden 2010 har jeg været ansat som klinisk psykolog på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk i Grønland på Psykiatrisk Afd. A 1, hvor jeg har arbejdet med indlagte voksne grønlandske psykiatriske patienter såvel i den lukkede som i den åbne afdeling.

Jeg har også erfaring med ambulante voksne danske og grønlandske patienter med lettere til moderate angst- og depressionssymptomer. Jeg interesserer mig især for selvmordstruede patienter og har indhentet megen viden, erfaring og forståelse for denne specielle problematik og deres pårørende.

Jeg er ligeledes optaget af voldsforebyggelse og alternativer til vold mod partner. Jeg er psykologfaglig koordinator i et pilotprojekt, som Departementet for ligestilling og sociale anliggender under Grønlands Selvstyre har etableret i 2016 – 2017. www.alliaq.gl

Jeg er oprindelig teolog (cand. theol.) af uddannelse i 1971 og senere magister (cand. mag.) i 1982, begge fra Københavns Universitet, og har i en lang årrække fungeret som sognepræst og som gymnasie- og universitetslærer (Se mit CV).

CV for Preben Svoldgaard

Uddannelse:

Cand. theol. 1971 Københavns Universitet.

Exam. art. 1981 i religionshistorie, Københavns Universitet.

Cand. mag. 1982 i kristendomskundskab og dansk,

Københavns Universitet.Teoretisk og praktisk pædagogikum 1983, Schneekloth og Avedøre Gymnasium.

Indvandrerlæreruddannelse 1987.

Gymnasiesidefag i filosofi 1995, Københavns Universitet.

Gymnasiesidefag i psykologi 1997, Københavns Universitet.

Supplerende pædagogikum 1998, Christianshavns Gymnasium.

B. A. i eskimologi og pædagogik 2001, Københavns Universitet.

Cand. pæd. psych. 2004, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Autoriseret 2012 af Psykolognævnet.

Kurser & Efteruddannelse:

Testning og sagsbehandling vedr. småbørn (2000).

 Om udarbejdelse af behandlingsplaner (2000).

 Praktikforberedende kursus (2002).

Kursus i sorg og krise (2007).

Diplomuddannelsen i klinisk hypnose (2009 -10).

2 dages kursus i klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik (2011).

2 dages kursus i valg af interventionsformer for voksne (2011).

2 dages kursus i konflikthåndtering og voldsforebyggelse (14. – 15. december 2011).

2 dages kursus i klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik: WAIS-IV (13. – 14. september 2011).

Kursus i relationsbehandling i psykiatrien på 35 lektioner (november 2011).

2 dages kursus i valg af interventionsformer (15. – 16.september 2011).

2 dages kursus i brugen af WISC-IV (15. – 16. marts 2012).

2 dages kursus i kognitivt og kulturtilpasset behandlingsarbejde i forhold til traumatiserede børn, unge og voksne i Grønland (marts 2012).

30 timers kursus i klinisk undersøgelsesmetodik (7. – 11. januar 2013).

2 dages kursus i demensudredning (6. – 7. november 2013).

2 dages kursus i sorg og krise hos voksne (11. – 12. november 2013).

3 dages kursus i forskning og formidling (10. – 11. & 16. juni 2014).

3 dages kursus i personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori (2. – 4. juni 2014)

2 dages kursus i Exners Rorschach comprehensive system (5. – 6. juni 2014

2 dages kursus i supervision af andre faggrupper (4. – 5. marts 2015

3 dages introduktionskursus i ACT (17. – 19. april 2015).

2 dages kursus i hypnose i terapi og i supervision (2. – 3. november 2015).

½ dags kursus i teori om konflikthåndtering og voldsforebyggelse (4. december 2015)

2 dages kursus i Valg af Interventionsformer (9. – 10. marts 2016) med Susanne Bargmann

3 dages kursus i Somatic Experience Introduktionskursus (23. – 25. maj 2016) med psykolog Ursula Fürstenwald

2 dages kursus i Eksistentiel Psykoterapi (16. – 17. juni 2016) med psykolog Vibeke Strøier

Ansættelse:

Sognepræst ved Kapernaums kirke 1971-73.

Sømands- og ambassadepræst i Belgien 1973-77.

Sognepræst ved Grøndalslund kirke i Rødovre 1977-2010.

Timelærer ved Vridsløselille Statsfængsel 1983-89.

Undervisningsassistent ved Det teologiske Fakultet i Det Nye

Testamentes eksegese 1988-91, Københavns Universitet.

Lektor ved Grønlands Seminarium i religion og dansk 1992-93.

Ekstern lektor ved Grønlands Universitet i videnskabsteori og etik 1992-93.

Lektor ved Gentofte Studenterkursus i filosofi, psykologi, dansk og religion 1995-2010.

Privatpraktiserende psykolog hos Byens Psykologer 2005 – 2010.

Gæstelærer i teologi ved Grønlands Universitet i Nuuk 2009 -2010.

Psykolog på Psykiatrisk Afd., A 1 på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk (2010 –

Ekstern lektor ved Grønlands Universitet i teologi 2010 –

Psykolog ved Studenterrådgivningen i Nuuk 2010 – 2014

Psykolog ved Anstalten i Nuuk 2010 – 2015

Privatpraktiserende psykolog i Nuuk 2010 –

Lærer på Politiskolen i Nuuk 2011 –

Tilknyttet Falck Health Care fra 2012 –

Tilknyttet Nordisk Krisekorps fra 2012 –

Psykologfaglig koordinator ved voldsforebyggelsesprojekt i Grønland 2016 –

Censor:

Censor ved Studentereksamen & HF 1983 – 2010.

Censor ved Læreruddannelsen i Kristendomskundskab (fællsfag) samt Kristendomskundskab/Religion (linjefag) 1991– 2002.

Censor ved Pædagoguddannelsen 1998 –

Censor i Pædagogik ved læreruddannelsen 2002-

Censor i Psykologi ved læreruddannelsen 2006 –

Censor ved Masteruddannelsen i Gerontologi og Rehabilitering ved Syddansk Universitet i Odense 2006 –

Censor i Videnskabsteori og Etik ved Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns og Århus Universitet 2006 –

Censor i Psykologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet 2006 –

Censor i Kommunikation, Ledelse og Organisation ved PD-uddannelserne 2007-

Tillægsbeskikkelse i Erhvervspædagogik samt i Skoleudvikling og Forandringsprocesser ved PD-uddannelserne 2008-

Censor i Individ, Institution og Samfund samt i Dansk, kultur og kommunikation ved Den nye Pædagoguddannelse 2008-

Censor i Pædagogik samt Bachelprojekter i de nye fag i pædagoguddannelsen (tillægsbeskikkelse) 2008-

Censor i medicinsk psykologi & sundhedspsykologi ved Københavns Universitet (2010 –

Censor i psykologi ved universiteterne i København, Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg (2012 –

Censor ved Grønlands Universitet (2014 –

Produktion:

Hvad er egentlig forholdet mellem angst, frygt og bekymring? 
Danmarks Pædagogiske Universitet, 2004.

Hvordan udredes demens hos ældre og hvilken værdi har udredningen for intervention? 
Danmarks Pædagogiske Universitet 2004.

Psykolog Preben Svoldgaard ♦ Ørnevej 3 Marielyst 4873 Væggerløse
telefon +45 50 72 42 70 ♦ mail preben.svoldgaard@gadsboell.eu ♦ CVR-nr. 28450745